Fiske

Allmänna fiskerättigheter och fiskevårdsavgift

Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla är så kallade avgiftsfria allmänna fiskerättigheter.

Fiskevårdsavgiften berättigar till spöfiske med ett spö och ett drag. Fiskevårdsavgiften är åldersbaserad och under 18-åringar och 70 år fyllda är befriade från fiskevårdsavgiften (betalningsskydigheten gäller inte heller personer som har hunnit fylla 65 år före den 31.12.2023).

För allt annat fiske, så som fiske med fler spön, fiske med bragder eller kräftfiske måste man utöver fiskevårdsavgiften ha tillstånd av vattenägaren.

Vattenägarnas fisketillstånd

Fisketillstånd finns att köpa till Hangö stads vattenområden, dryga 10 000 ha. Fisketillstånd kan köpas via nätsidan Visithanko och från biblioteket i Hangö stad. Tilläggsuppgifter om stadens fisketillstånd fås via telefon 040 568 0033. Hangö stads tekniska nämnd har 20.10.2010, 134 § fattat följande beslut: ”Allt fiske är förbjudet på hamnområden, förutom mete annanstans än vid båtplatserna. Mete får inte heller det störa båthamnens användning.”

Forststyrelsen säljer fisketillstånd till sina vattenområden runt Bergö och Högholmen, Ögonpur och till ettvattenområde vid Edesbacken. Fisketillståndet kan köpas via nätsidan Eräluvat.

Det finns flera ikraftvarande bestämmelser inom området som påverkar fisket, utöver ägarnas egna bestämmelser. Informationen finns på nätsidan Kalastusrajoitus.fi samt på fiskeriområdets kartsida.

I webbtjänsten Kalastusrajoitus.fi finns information om områden där du inte får fiska med stöd av de allmänna fiskerättigheterna. I webbtjänsten finns också information om de vatten som omfattas av begränsningar för mete, pilkfiske och handredskapsfiske enligt lagen om fiske och beslut av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Utifrån den aktuella informationen har myndigheten markerat vattendragen för vandringsfisk på kartan i webbtjänsten. I tjänsten finns också information om områden där det råder fiskeförbud enligt naturvårdslagen, om andra begränsningar av fisket i vattendrag för vandringsfisk och NTM-centralernas beslut om fiskebegränsningar enligt lag om fiske.

Kräftfiske

Signalkräftor bär nästan alltid på kräftpest och därför bör de vattendrag där de förekommer betraktas som kräftpestskällor. Observera att flyttning av våta eller fuktiga föremål (kräftburar, nät, båtar osv.) från ett vattendrag med signalkräfta till ett annat kan föra med sig kräftpest. Från tidningen Fena 2022, kan du på sidan 22 läsa mera om hur man förebygger kräftpest och hur man skiljer signalkräftan från flodkräftan.

Västra Nylands fiskeriområde uppmuntrar alla vattenområdesägare, delägarlag och övriga aktiva kräftfiskare att uppge sina kräftobservationer antingen till Naturresursinstitutets nätsida nätsida Kalahavainnot.fi eller direkt till fiskeriområdet. På så sätt hålls man inom fiskeriförvaltningen och fiskeriområdet uppdaterad om signalkräftans utbredning, samt var det ännu finns kvar av den inhemska flodkräftan, som är i behov av skydd.

Delägarlagens fisketillstånd

Här kommer information om delägarlagens fisketillstånd och övriga regionala fisketillstånd an efter att de meddelar sina uppgifter till fiskeriområdet.