Stämmor

Stämman måste årligen hållas före utgången av april.